Der findes 100 vis af artikler på nettet om hvordan man f.eks. skal indstille Unsharp Mask (forkortet USM fremover i denne artikel). Der er alt i alt kun 3 parametre, der kan stilles på.

Jeg tror ikke, at der findes et emne inden for digital billedbehandling, som har været beskrevet mere indgående end lige netop det emne.

Her er så endnu et indslag i debatten, samt lidt om et par programmer, der kan gøre billederne skarpere. De er begge gode til jobbet, men gør det på hver sin måde.

De fleste er enige om at det bedste resultat får man, når der er styr på, hvor billedet bliver gjort skarpt.

AMOUNT OG THRESHOLD

Desværre er det ikke let at selektere de områder i et billede, hvor vi måske især ønsker at øge skarphedsindtrykket. Med USM har vi mulighed for at stille på tærskelværdien (Threshold) således at kun de pixels, hvor forskellen er større end den indstillede tærskelværdi, får ændret på kontrasten.

Vi kan også påvirke resultatet med indstillingen af Radius. Med Radius indstiller vi nemlig, hvor mange omkringliggende pixels der skal indgå i den algoritme, der bestemmer bredden på kantreguleringen. Endelig kan vi med Amount bestemme, hvor kraftig den samlede virkning skal være.

Det er med lidt rutine muligt ved hjælp af USM alene, at opnå en pæn skarphed. Men desværre fremhæver vi mange gange støj og artifacts i større billedflader for meget, i forsøget på at få en passende skarphed af kanterne i billedet.

Det allerværste er imidlertid, at mange detaljer i de helt lyse, næsten hvide, områder, ofte helt forsvinder ved en for kraftig USM. Er billedet meget lyst, så skru ned for lyset, før brugen af USM. Er en detalje først forsvundet ud af billedet, så kommer den ikke tilbage, selv om vi regulerer lyset nok så meget bagefter. Her har vi så en af grundene til, at billedet først skal gøres skarpt til allersidst.

  • Man skal specielt være opmærksom på de meget lyse partier og lyse pixels når skarpheden indstilles med USM. De mørke dele tager ikke så let skade.
  • Det er vigtigt at forstå, at behovet for skarphed varierer. Når et billede skal printes, trykkes, vises på en skærm eller overføres til fotografisk papir, så skal skarpheden ikke være den samme.
  • Det er forholdsvis nemt at finde ud, hvad ens egen blækprinter kræver tilført af ekstra skarphed for at få et optimalt resultat overført til papiret.
  • Der indgår imidlertid mange andre parametre i det endelige resultat, Der er f.eks. meget stor forskel på printere, også inden for samme fabrikat.
  • Et grafisk trykkeri kræver ofte ekstra meget skarphed, og det ved grafikeren da heldigvis meget mere om end os, så det kan ikke betale sig at ofre tid på den side af sagen.
  • Begrebet skarphed er ikke så ligetil endda. Den software der benyttes i et kamera og i en scanner anvender ofte skarphedsfremmende metoder.
  • Inden vi går videre tilfører vi lidt Contrast Masking for at få så meget ud af højlys og skygge som muligt.

CONTRAST MASKING

Det er et spørgsmål om erfaring, når den endelige skarphed skal vurderes på en billedskærm, men start med at hente flest mulige detaljer frem i højlys og skygge. 

Det giver efterfølgende bedre muligheder, når billedet skal gøres skarpere og det betyder et større justeringsmæssig spillerum. 

Så justeres og efterbehandles billedet efter bedste evne. Først nu er billedet klar til at blive gjort skarpere.

FOCAL BLADE

FocalBlade, er det første af to plug-ins jeg vil præsentere, som udfører Image Sharpening.

Filosofien i FocalBlade går ud på, at kanter, konturer og fremtrædende detaljer skal kunne selekteres og særskilt gøres skarpere, uden indvirkning på de øvrige dele i billede i første omgang. Efterfølgende skal resten af billedet, som især vil omfatte de større flader i billedet, kunne tilføres lidt blur, lidt mindre skarphed eller slet ingen ting, hvis det er hensigtsmæssigt. Formålet er naturligvis at opnå et bedre resultat, end det man opnår ved at bruge de samme indstillinger til hele billedet uanset billedindhold.

Alt det har vi hele tiden kunnet udføre i f.eks. Adobe Photoshop, men det kræver at man kender programmet til bunds og har god tid.

Det er bare blevet meget nemmere at udføre med hjælp fra FocalBlade. Der kan nu finindstilles og justeres og man kan under hele forløbet konstant vurdere og bedømme ændringerne. Hver gang én indstilling ændres, så køres samtlige indstillinger igennem fra a-z og resultatet er efter meget kort tid klar i displayet. Først ved ok udføres filtreringen på originalbilledet.

Er resultatet meget fint og vi mener, at den valgte indstilling vil være nyttig til mange andre billeder, så vender vi blot tilbage til programmet hvor vi slap. Indstillingerne er bibeholdt uændret i den mellemliggende tid, og vi kan derfor gemme det hele som en profil (Preset fil) på harddisken.

Det vil føre for vidt her, at beskrive programmet helt ned i detaljen, men lidt groft fortalt, så har vi Edges, hvor skarphedsjusteringen er koncentreret om kanter, konturer og andre kontrastrige detaljer.

Surface dækker så det øvrige billede, hvilket især er de større flader i billedet, hvor støj og artifacts som regel gør sig bemærket og derfor kræver sin egen behandling

Fix er en slags finjustering af de lidt lyse eller mørke ændringer der altid fremkommer når skarpheden øges især på kanter og lignende. 

Lidt længere nede på programmets betjeningspanel er indstillingen af selve masken placeret. Disse indstillinger er basis for, hvor meget der skal være Edges, og dermed også, hvor meget der resterer til Surface området, når skarpheden skal justeres. Masken kan vises på flere måder i displayet, således at kanter og konturer nemmere kan bestemmes og selekteres i de forskellige billedmotiver. 

Display mulighederne er mangfoldige

Display mulighederne er mangfoldige. Fra opsplitning af billedet i før/nu, og til en opdeling i mange små billeder med forskellige indstillinger. Det gør det lettere at sammenligne og vælge det bedste resultat.

Alt i alt et fremragende program uden nævneværdige mangler. Zoom til 100 % er efter min smag for lidt, og så er der bestemt ikke sparet på indstillingsmulighederne. Jeg mener nok, at der kunne være sparet lidt på det område, uden tab af funktionalitet. Måske ville det have gjort betjeningen lidt nemmere at overskue? Men jeg ved desværre også af egen erfaring, hvor svært det er at begrænse sig, når mulighederne nu engang er der.

Bemærk at de svagheder som USM har, også eksisterer i FocalBlade. Jeg tænker her på de meget lyse billeddetaljer, som kan ødelægges, hvis ikke der passes meget på!

Er filosofien bag programmet først rigtig forstået, så er det et enestående stykke værktøj til at justere billedskarpheden med. Det er ikke set bedre! Den valgte teknik bag programmet har givet de mange muligheder, uden at arbejdshastigheden og dermed også ventetiden er blevet for lang.Er filosofien bag programmet først rigtig forstået, så er det et enestående stykke værktøj til at justere billedskarpheden med. Det er ikke set bedre! Den valgte teknik bag programmet har givet de mange muligheder, uden at arbejdshastigheden og dermed også ventetiden er blevet for lang.

For novicerne og for dem, der ikke er begejstret for programmer med mange justeringsknapper er der trøst at hente. Programmet kan nemt indstilles, så der ingen nævneværdi indgriben kræves af brugeren. Jeg kan uden betænkning anbefale programmet til nybegynderen, selv om det er et oplagt program for den professionelle!

FOCUS MAGIC

Det andet program jeg vil præsentere hedder Focus Magic og det afviger ved første gennemsyn fra FocalBlade ved kun at have meget få indstillingsmuligheder. Filosofien bag er også en anden og teknikken formentlig baseret på algoritmer, genkendelse og måske endda den højere matematik.

Sagt på en anden måde, så aner jeg ikke præcis hvordan programmet arbejder bag kulissen!

Programmet Focus Magic hævdes at kunne gøre bevægelsesuskarpe og rystede billeder skarpe igen? Et er sikkert, den gør åbenbart meget ved sagen, for den er i særklasse længe om at bearbejde et enkelt billede.

Billederne bliver som regel også bedre af en behandling i programmet, men ærlig talt, hvor meget er et halvtydeligt billede bedre end et utydeligt? Den udretter ikke mirakler, lad det være slået fast, men billeder, der kun er lidt ude af fokus, bliver til gengæld meget bedre end ved skarphed tilført på den sædvanlige måde. Programmet er bestemt bedst til at gøre gode billeder bedre!

Det er helt tydeligt, at kanter og detaljer ændres, og det er ikke kun lysstyrken der ændres. Programmet ændrer på farverne på en sådan måde, at kanter og detaljer vitterlig bliver lidt skarpere og tydeligere trukket frem. De meget lyse dele, men til dels også skyggerne, ændres derimod meget mindre end tilfældet er ved en tilsvarende kraftig USM.

Resultatet er lidt af en smagssag. Når den arbejder kraftigt med en radius på 3-6 og Amount på 100 % eller mere, så ændrer den efter min smag for meget på konturer og detaljer. Billedet virker overfladisk betragtet utroligt skarpt, men også lidt unaturlig.

Får programmet lov at arbejde med radius 1-2 og ikke over en Amount på 100 % lader resultatet sig se. Meget detaljerede billeder bliver bedst ved en radius på 1 og en Amount på 50 %, synes jeg.

Jeg vil anbefale Focus Magic med det forbehold, at du selv afprøver programmet inden du køber, for programmet er meget anderledes.

Fik du læst:

KONKLUSION

Nogen vil måske spørge om de 2 valgte programmer er de eneste reelle muligheder på markedet.

Det er de langtfra, men de repræsentere efter min mening på udmærket vis noget af det bedste på området.

Jeg har f.eks. snuset lidt til et program, hvor billedet indledningsvist skulle gøres skarpt for at kompensere for den uskarphed et kamera eller en scanner altid har, og ligesom forberede og gøre billedet klar til senere efterbehandling med efterfølgende ny skarphedsbehandling. Til slut en sidste skarphedsbehandling tilpasset, således at billedet ville blive reproduceret bedst muligt som foto, tryk eller print eller hvad det nu skulle være. Det er muligt det virker, men det lyder unægtelig besværligt?

Der tilbydes f.eks. Actions, som er udviklet kamera specifikt, og som skulle kunne kompensere for kameramodellens svagheder. Det er svært at afprøve om det nu også er så specifikt, som påstået?

Jeg vil godt vove det ene øje og postulere, at nogle af de programmer og skarphedsmetoder, der tilbydes til en pris fra en flad halvtresser og op til flere tusinde kroner, måske ikke er pengene værd i den sidste ende.

Min erfaring er den, at mange programmer ved første gennemsyn og brug godt kan virke ret overbevisende endda, for så hen ad vejen at afsløre flere og flere mangler, med det resultat at man vender tilbage til den gode gamle afprøvede teknik. 

Der er kun få ting, som ikke kan udføres i et godt billedbehandlingsprogram, men der er meget som kan gøres lettere og mere overskueligt. FocalBlade er et godt hjælpemiddel.

Fordi vi kan og ved hvordan! Finder essensen i dig. Historien og vinklen og vi ved præcis hvordan vi skal kaste lyset og fange de bedste sider af en hver situation.

Fordi vi tør være kreative unikke spørgende udforskende og udfordrende!

Vi er nysgerrige! Har du erfaring med “image sharping”? Hvis ja, hvad bruger du og hvordan?