Vignettering er der hvor kanterne, især hjørnerne, af et billede gøres mørkere end i midten.

Vi var lidt inde på emnet med mørke hjørner, da jeg fortalte  om DxO Optics Pro. Det ses ofte meget tydeligt i et billede taget med en vidvinkel. Det er som regel meget generende i et billede med blå himmel. Sådanne billeder kan efter min mening kun blive bedre, hvis der korrigeres så godt som muligt for fejlen. Der findes kameraer, som selv korrigerer for vignettering ved hjælp af den interne software. 

I forbindelse med installation og gennemgang af Pano Tools blev problemet med de mørke hjørner periferisk berørt. Der blev fortalt kort om den mulighed, der er under Radial Luminans, til at kunne påvirke de mørke hjørner lidt i den rigtige retning.

Vi repeterer lige at vignettering (mørke hjørner) fortrinsvis er et problem ved objektiver med kort brændvidde (vidvinkler) og særligt ved de korte brændvidder i et zoom objektiv.

MØD! En dygtig fotograf til billeder her

Her er vignetteringen let at se. Mørke hjørner og lys omkring modellen.

I praksis er 80 % af billedet faktisk tilstrækkelig jævnt belyst, og først helt ude ved de fire hjørner aftager lyset så meget, at det tydeligt ses og kan være et problem. Pano Tools er ikke den ideelle løsning, fordi denne plug-in begynder at regulere lyset allerede fra midten af, som en radial Gradient funktion. 

Det er naturligvis udmærket for den svagt faldende lysstyrke fra midten og ud til periferien af billedet, som teoretisk altid vil være tilstede i en optik, men det er ikke optimalt, hvad angår vignettering.  Der kan kun indtastes en enkel værdi i rød. grøn og blå, så forløbet af den regulerende kurve må nødvendigvis være 100 % fastlagt på forhånd. Derfor er det kun reguleringsstyrken vi påvirker med den valgte værdi og ikke selve kurven.

LÆS OGSÅ: Boudoir fotografer arbejder med vignettering

IKKE ALTID SYMETRISK

Vignettering er desværre ikke altid symmetrisk, forstået på den måde, at lyset fra midten og ud mod periferien ikke aftager fuldstændigt jævnt. Centrum kan oven i købet være forskudt lidt, hvilket betyder at objektivet  gengiver billedet lidt mørkere i den ene side. På grund af farvefiltreringen kan der også forekomme lidt farveafhængig vignettering. Det sidste kan vi ikke korrigere for, det er et område, som vi desværre helt må overlade til kamerafabrikanten. 

Farve-vignettering er muligvis årsagen til at netop en hvid væg er så svær at få gengivet korrekt. Nedenstående billede taget af en hvid væg havde en tendens til en farveskred fra venstre mod højre i de røde og grønne pixel. Alle de viste billeder i denne her artikel af ensfarvede flader, er konverteret til en gråskala af samme årsag.

En lille kommentar til de testresultater, som fremkommer ved at blitze en hvid væg med et kamera, hvor zoomen er indstillet til vidvinkel. En ikke uvæsentlig bidragsyder til de mørke hjørner er faktisk objektivets vignetting og ikke altid blitzens dårlige lys spredning. En ekstra kraftig korrektion af Vignettering på de billeder, der er taget med blitz, er en oplagt mulighed.

PHOTOSHOP VIGNETTING

For at kunne benytte nedenfor beskrevne metode i Adobe Photoshop, skal vi bruge et negativt billede af den vignettering, som det givne kamera udviser ved en ganske bestemt brændvidde/blændekombination.

LÆS ARTIKLEN: Justering af lys og kontrast

Den fremstiller vi på følgende simple måde. Vi fotograferer en helt jævn lys flade på nogle meters afstand. Billedet vil sandsynligvis ikke være helt hvid, for hvis der er noget der kan snyde afstandsmålere, hvidbalance og især lysmålere, så er det hvide flader uden konturer af nogen art. Det gør ikke noget at billedet er lidt uskarpt, tværtimod, og vi ved jo, at præcis i midten af billedet skal vi have samme værdi 255 i de røde, grønne og blå pixels.

Curves eller Levels

I Adobe Photoshop kan vi derfor vælge Curves eller Levels og sætte White Point i billedmidten, eller rettere hvor centrum er (kan være lidt forskudt, som tidligere nævnt). Billedet viser nu tydeligt en hvidt flade med mørke hjørner. Vi fjerner evt. farveskær ved at “desaturate” billedet (Grayscale dur ikke, for billedet skal bibeholde RGB mode). Vi inverterer billedet til et negativ og får et resultat, som vist herunder. Vi kan evt. tilføre billedet lidt Gaussian Blur, hvis det er for skarpt, men vær opmærksom på at en for stor værdi i radius kan jævne lyset for meget ud. Det er nemt at gøre om, så prøv dig lidt frem.

VIDSTE DU! Vi også laver portrætfotografering til dating?

Hvis vi har ovenstående næsten sorte billede, samt det billede som vises i indledningen af denne artikel hentet ind i Photoshop på samme tid, kan de 2 billeder lægges sammen. Det fjerner de mørke hjørner fuldstændigt og helt perfekt! Efter min mening den bedste metode!

Vi skal have et “negativ” for hver ny brændvidde/blænde kombination. Vi kan naturligvis ikke se på selve billedet, hvordan indstillingerne var på optagelsestidspunktet, men det kan vi læse i de EXIF Metadata, som følger hvert eneste billede. 

I praksis skal vi kun bruge nogle få “negativer”, for så snart brændvidden bliver større, og især hvis der blændes ned, så generes vi ikke længere af problemet.

Nu det jer vi gerne vil høre fra. Hvordan bruger i Vignettering? Send gerne links til billederne i kommentarfeltet herunder: