Transparens?

Vi fortsætter føljetonen om PhotoFiltre og vil nu vise, hvordan vi kan manipulere med et billede ved hjælp af Masker og Transparens.

For de læsere, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med redigeringsprogrammet PhotoFiltre, gentager vi lige titlerne på de foregående artikler.

1. Gratis billedbehandling på dansk.

2. Godt begyndt.

3. Røde øjne.

4. Kopier og Indsæt.

Inden vi tager fat på, hvad en Maske kan bruges til, vil vi fortælle lidt om GIF (Graphics Interchange Formatet), fordi det er det format vi fortrinsvis anvender i PhotoFiltre, når vi arbejder med Masker!

På Internettet er GIF-formatet meget brugt, fordi det er det dominerende format til animation i forbindelse med logoer og tegninger, ligesom formatet er meget velegnet til billeder med store ensfarvede arealer.

For god ordens skyld vil vi lige nævne at Flash og andet vektorbaseret grafik også giver mulighed for animation, men det er en mere krævende metode både teknisk og økonomisk i sammenligning med GIF.

NYSGERRIG PÅ MERE? Fotoblog on digital fotografi online

JPG BILLEDFILER

JPG billedfiler har, som bekendt, en farvedybde på 24 bit (16,7 millioner farver) og fylder blandt andet derfor meget mere end billeder der gemmes i GIF formatet (256 farver). JPG formatet er mere velegnet til det vi kalder almindelige fotografier. GIF formatet tillader som nævnt kun 256 farver (indekserede farver) og det er ikke tilstrækkelig til naturtro farvergengivelse i et fotografi!

Internt i en GIF fil anvendes der tabsfri LZW kompression (kendes og anvendes ofte i forbindelse med TIFF formatet). Filerne fylder derfor meget lidt.

Ud over at have en gunstig størrelse, så understøtter GIF formatet i modsætning til JPG både Transparens (gennemsigtighed) og Interlacing (sammenfletning). Transparens muligheden udnytter PhotoFiltre til fremstilling af Masker. 

FIK DU LÆST: 7 metoder til at blive bryllupsfotograf

Interlacing

Interlacing bevirker, at når det enkelte billede hentes ind, sker det i flere tempi. Første gang meget hurtigt med et lidt udvisket (få detaljer) billede, som dog ret hurtigt bliver helt skarpt. Det opleves i forbindelse med animation, som en hurtigere og mere flydende overgang fra billede til billede, når det enkelte billede ligesom toner frem.

Det relativt nye PNG format (Portable Network Graphics) minder meget om GIF, og tilbyder omtrent de samme muligheder. Farvedybde kan være 24 bit, men formatet understøtter desværre endnu ikke animation, som vi kender det fra GIF.

PNG (udtales Ping) har arvet det bedste fra JPG og GIF, og billeder gemt i formatet taber for eksempel ikke i kvalitet, selv om formatet anvender komprimering.

Masker

I forbindelse med Masker kan PhotoFiltre arbejde med både PNG og GIF filer, men kun med max 256 farver (indekserede farver) for begge formaters vedkommende.

Nu er det så heldigt at PhotoFiltre, hvis der er flere farver end 256 i det billede vi vil fremstille en maske efter, automatisk gør opmærksom på forholdet, og derefter tilbyder at indeksere farverne, så der kan fortsættes uden afbrydelse i projektet.

GOD HJEMMESIDE! Find den rette fotograf til opgaven

Hvis et GIF billede skal anvendes på Internettet, så er der kun mulighed for at benytte 256 farver, men der er ikke noget til hinder for at gå ned i antal farver. I PhotoFiltre kan paletten bestå af 8, 16, 32, 64, 128 eller 256 farver. Et billede fylder mindre, jo færre farver der bruges.

Det vil nok forbavse en del, at mange billeder og især tegninger faktisk klarer sig udmærket med 64 eller 128 farver på Internettet!