Ordet Nodal har sin oprindelse i det latinske, hvor ordet nodo for eksempel betyder “sammenknytter”.

Nodal kan være alt fra et skandinavisk egennavn, til et tillægsord i en litterær sammenhæng, eller en del af et fagudtryk brugt inden for fysikken, men for mange er det et vigtigt punkt inden for fototeknikken.

Ordet Nodal har sin oprindelse i det latinske, hvor ordet nodo for eksempel betyder “sammenknytter”. Det vi inden for foto forstår ved et Nodalpunkt er faktisk noget i retning af et knudepunkt. 

Hvis sammenstukne billeder, såkaldte panoramabilleder har interesse, så bør Nordalpunket også have en vis interesse. Til panoramabilleder, som er sammensat af flere billeder, duer motiver i bevægelse selvsagt ikke. 

VIDSTE DU! Vi også fotograferer events?

Panoramabilleder

Panoramabilleder er underlagt de samme regler, som det vi kalder stilleben inden for malerkunsten.

Vi ved fra vores barndoms fotolære, at et sted i optikken krydser lysstrålerne, således at vi ender op med et omvendt billede på filmplanet eller rettere CCD’en i det digitale kamera. Der hvor lysstrålerne krydser hinanden har vi Nodalpunktet.

Vil du gerne vide mere om bryllupsfotografering?

panoramafotografering med fotostativ 

Et fotostativ i vater bør, som udgangspunkt, være en selvfølge ved panoramafotografering, så de enkelte delbilleder i det mindste ikke bevæger sig op og ned i det horisontale plan. 

Men for at undgå parallakse problemer i overlapningerne mellem de enkelte billeder, så skal kameraet altid drejes i Nodalpunktet. I praksis drejer vi næsten altid kameraet, der hvor stativgevindet befinder sig, og det er absolut ikke Nodalpunktet.

LÆS MERE! Om emnet her

Hvor Nodalpunktet er placeret i den enkelte optik kan desværre ikke læses i betjeningsvejledningen. Placeringen skal man selv finde frem til.

Nodalpunktets placering i optikken varierer både med brændvidde og konstruktion. 

Næste afsnit viser hvorfor vi får parallakseproblemer og hvordan vi finder det rigtige omdrejningspunkt (Nodalpunktet)