En af de stærke funktioner i Photoshop er Channel Mixeren

Vignettering er der hvor kanterne, især hjørnerne, af et billede gøres mørkere end i midten.

Hvad er channel mixer? En af de stærke funktioner i Photoshop er Channel Mixeren. Den findes ikke i Photofiltre, og dog… For med et Arithmetic plug-in kan man med matematiske formler lave det samme som Channel Mixeren. Ganske vist er dette ikke begynderstof, men har man først sat sig ind i dette geniale plug-in kan man lave langt flere og mere avancerede effekter end Channel Mixeren. Vi fortæller her hvilke muligheder der er og hvordan man gør.

I forbindelse med installation og gennemgang af Pano Tools blev problemet med de mørke hjørner periferisk berørt. Der blev fortalt kort om den mulighed, der er under Radial Luminans, til at kunne påvirke de mørke hjørner lidt i den rigtige retning.

Vi repeterer lige at vignettering (mørke hjørner) fortrinsvis er et problem ved objektiver med kort brændvidde (vidvinkler) og særligt ved de korte brændvidder i et zoom objektiv.

Vi fortsætter føljetonen om PhotoFiltre og vil nu vise, hvordan vi kan justere et sort/ hvidt billede ved hjælp af et Arithmetic Plug-in.

For de læsere, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med redigeringsprogrammet PhotoFiltre, gentager vi lige titlerne på de foregående artikler.

I parentes bemærket, så kan Arithmetic Plug-in meget andet sjovt og det vil vi også fortælle lidt om, men vente med en større gennemgang til en anden god gang. Der findes i øvrigt en glimrende vejledning på fransk, så for de rigtige frankofile burde det ikke være noget stort problem. Det er dog en klar fordel, hvis man har været vågen i matematiktimerne, ellers findes der andre Plug-ins som er nemmere at gå til på egen hånd. De eksempler vi vil vise er heldigvis ret simple og nemme at have med at gøre, og vores vejledning er på et nogenlunde forståeligt dansk, så fortsæt bare læsningen.

BRUGER DU: Online fotosider til kritik af dine fotografiske værker?

Vi har prøvet andre programmer

Vi har prøvet andre programmer som f.eks. Gimp og Photo-Brush, som begge har noget der svarer til Adobe Photoshops Channel Mixer.

Gimp, som er et “gratisprogram”, har en fin Channel Mixer, som funktionsmæssigt fuldstændig svarer til Adobe Photoshop.

I Photo-Brush er Channel Mixeren derimod udformet på en lidt anden måde, og når det gælder en infrarød effekt, er virkningen ikke kraftig nok.

Se en dygtig fotograf arbejde med emnet

I de “gode” gamle dage brugte de fleste fotografer sort/hvid negativfilm. Filmene var pankromatiske og følsomheden over for farver dermed nogenlunde ækvivalent til øjets følsomhed, i modsætning til orthokromatiske film, som stort set ikke reager på farverne rød/orange, men de er fine til at skabe særlige effekter med, i lighed med f.eks. infrarøde film.

For de interesserede kan det oplyses, at i de rigtig gamle dage var alt filmmateriale Orthokromatisk, og det kan faktisk ses på de gamle portrætbilleder fra den gang, hvor blandt andet blå øjne ofte fremstår unaturligt lyse.

Rød, gul, grøn og orangefiltre

Rød, gul, grøn og orangefiltre var de redskaber vi brugte under selve eksponeringen af den sort/hvide film, hvis vi ønskede en særlig effekt. Det kunne f. eks. være en mørkere himmel, en truende himmel eller en lysere skov. Når først eksponeringen var udført, var løbet kørt, så kunne der ved fremkaldelsen kun ændres meget lidt ved de ting. Hvor er vi egentlig heldige nu om dage, hvor det næsten aldrig er for sent at rette op på tingene!

Ovennævnte farvefiltre bruges ikke i digitale kameraer til at skabe tilsvarende billedmæssige effekter med. Hvordan virkningen vil være, hvis det digitale kamera er indstillet til sort/hvid har vi ikke undersøgt. En CCD er ikke helt det samme som en filmemulsion. 

Lidt firkantet forklaret så svarer den røde kanal jo til det billede kameraet ser gennem et rødt filter. Den grønne kanal til et grønfilter o.s.v. Der er derfor, som bekendt ingen grund til at gå over åen efter vand, når digitale billeder allerede ved en normal eksponering har de nødvendige egenskaber.

HAR DU STYR PÅ: Photoshops plugins?

Det vil være en forholdsvis nem sag at illudere et hvilket som helst filter i selve kameraet. De filtre man anvendte i forbindelse med sort/hvide film i de såkaldte gode gamle dage, snuppede let 2 til 3 blænder. Så med finkornede film var et stativ en absolut nødvendighed. Det kan formentlig eftergøres softwaremæssigt uden tab af følsomhed i et digitalt kamera.

Det er naturligvis udmærket for den svagt faldende lysstyrke fra midten og ud til periferien af billedet, som teoretisk altid vil være tilstede i en optik, men det er ikke optimalt, hvad angår vignettering.  Der kan kun indtastes en enkel værdi i rød. grøn og blå, så forløbet af den regulerende kurve må nødvendigvis være 100 % fastlagt på forhånd. Derfor er det kun reguleringsstyrken vi påvirker med den valgte værdi og ikke selve kurven.

Polarisationsfilter

Der findes reelt kun et filter af betydning i forbindelse med digital fotografi, og det er et polarisationsfilter. Filtret slukker refleksioner i ikke-metalliske materialer, og øger dermed blandt andet kontrasten, og det kan vi ikke senere eftergøre i et redigeringsprogram. Filtret kan absolut anbefales! I stedet for farvede filtre påsat det digitale kamera, så er vi henvist til at bruge Channel Mixeren, og det er et kraftfuldt værktøj i de rette hænder. 

Vi er naturligvis opmærksom på at der findes et hav af effektfiltre, ligesom der i nogle situationer kan være brug for specielle grå filtre.

SPÆNDENDE ARTIKEL: How to adjust layers in Photoshop

Der er for øvrigt delte meninger om, hvor nødvendigt et UV-filter i virkeligheden er, i forbindelse med digitale kameraer, men det beskytter under alle omstændigheder objektivet og skader ikke billedkvaliteten nævneværdigt hvis filtrets optiske kvaliteter ellers er i orden.

I næste afsnit viser vi hvordan den infrarøde effekt skabes i Adobe Photoshop. Det vil sikkert være interessant for nogle af de læsere der kun bruger Photoshop. For brugere af PhotoFiltre er det en forståelsesmæssige en stor hjælp, at have kendskab til hvordan Channel Mixeren virker i Adobe Photoshop.