Hvad betyder forlængelsesfaktor? Forlængelsesfaktor eller brændeviddeforlængelse er et begreb inden for fotografi som er blevet præget med digitalkameraers opståelse.

Hvorfor skal brændvidden ganges med 1,5 eller 1,6 ved de fleste digitale spejlreflekskameraer og hvorfor har det kompakte digitalkamera ikke en ordentlig vidvinkel selvom brændvidden er 7mm?

Forklaringen ligger i sensorens fysiske størrelse og den billedvinkel vi opnår med objektivet. Sensorstørrelsen har dog også betydning for andet end billedvinklen. Det kan du læse mere om i vores introduktion til forlængelsesfaktoren.

VI ANBEFALER: MAL MED LYS

Når vi skal vurdere et objektiv på et digital kamera, så er en sammenligning af optikkens billedvinkel nemmere, hvis vi omregner brændvidden til en kendt størrelse. 

Vi bruger det gode gamle 35mm (24 x 36 mm) analogsystem, som har eksisteret i snart hundrede år og som de fleste fotografer kender så godt.

CCD’en eller CMOS’en kan være meget forskellige fra digitalkamera til digitalkamera og varierer i fysisk størrelse fra en lille negl og helt op til det analoge mellemformat.

Vi må derfor omregne brændvidden ved at gange med en faktor, som modsvarer CCD’ens fysiske størrelse i det aktuelle kamera. Se skemaet længere nede!

Vær opmærksom på at billedets dybdeskarphed er meget større ved små CCD’er og korte brændvidder. Den store dybdeskarphed gør det lidt lettere at opnå skarpe billede under ugunstige lysforhold.

analog fototeknik

I analog fototeknik sagde man, at dybdeskarpheden i det fremkaldte billede var næsten ens for mellemformatet og 35mm film, fordi mellemformatet ikke skulle forstørres så meget som det mindre 35 mm negativ. 

Det samme gælder ikke for CCD’en på samme måde, fordi blandt andet pixelantallet kan være meget forskellig, selv om den fysiske størrelse på CCD’en er bibeholdt. CCD’ens størrelse kan omvendt også godt variere, selv om pixelantallet er det samme.

LÆS ARTIKLEN: KORREKT TØJVALG TIL FOTOGRAFERING

Når CCD’en er meget lille og brændvidden den samme, så er det objektivets kvalitet og især opløsningen, som spiller en stor rolle hvis vi skal opnå det samme skarpe resultat, som vi kan opnå med en fysisk større CCD der har samme pixelantal. Men vi vil have størst dybdeskarphed med den lille chip.

Det vi sammenligner er derfor reelt kun billedvinklen

Det vi sammenligner er derfor reelt kun billedvinklen. Vi ved at en normaloptik er på ca. 50mm (47 graders billedvinkel) ved 35mm film, så derfor kan vi hurtig lave en omregning af hvad kameraets objektiv svarer til. Er resultatet f. eks meget mindre end 50mm, så har vi en vidvinkel og er den noget større er der tale om en tele.

Den omregningsfaktor vi bruger kaldes også forlængelsesfaktoren eller gangefaktoren.

Sådan skaber man et personligt portræt

Er brændvidden på f.eks. 7,3mm og måler CCD’en 1/2,7″ , så er multiplikatoren 6,8 og så svarer det til en (7,3 mm multipliceres med faktor 6,8) 50 mm normal optik med en billedvinkel på 47 grader.