Hvad er fordele og ulemper ved JPG og RAW filerne?

I forbindelse med artiklen JPG vs. RAW. har der i forum været en interessant diskussion om fordele og ulemper ved de 2 billedformater, ligesom vi har fået flere mails omhandlende samme emne med opfordringer til at belyse forskellene nærmere. 

Lad os derfor prøve at få sat nogle af de ting på plads, som er blevet berørt af læserne.

LÆS ARTIKLEN: Hvordan udnytter man bedst kameraets histogrammer

Billedudsnittene i det følgende er alle fra de med blåt markerede områder. RAW filerne er “fremkaldt” i Capture One, Photoshop RAW og RawShooter og indstillingerne var konverteringsprogrammernes eget forslag. Alle 3 programmer leverer faktisk meget fine billeder, men der er små forskelle. I en test, som ikke er vist her, forsøgte vi at justere os frem til et nogenlunde ens slutresultat, men det øvede øje kunne stadigvæk se forskel.

I det digitale kamera leverer CCD’en de rå data, som danner grundlaget for et færdigt JPG billede og i lidt mere avancerede kameraer også en RAW fil. Kameraerne er ret ens i grundprincippet, og der er derfor ikke så stor forskel på et lille kompaktkamera eller et professionelt systemkamera, som man umiddelbart skulle tro.

FIK DU LÆST: Bryllupsfotografernes tips og tricks

I det digitale kamera leverer CCD’en de rå data, som danner grundlaget for et færdigt JPG billede og i lidt mere avancerede kameraer også en RAW fil. Kameraerne er ret ens i grundprincippet, og der er derfor ikke så stor forskel på et lille kompaktkamera eller et professionelt systemkamera, som man umiddelbart skulle tro.

I de små kompaktkameraer “fremkaldes” de rå data altid i kameraet. Det kan vi ikke fravælge, men som regel dog indstille billedets komprimering, og enkelte andre parametre, som for eksempel kontrast, farvemætning og skarphed, så de resulterende JPG filer får en passende størrelse og kvalitet.

AVANCEREDE KAMERAER

I de lidt mere avancerede kameraer kan vi naturligvis også få et færdigt “fremkaldt” JPG billede, men vi kan også få de rå billeddata i form af en RAW fil, som vi så efterfølgende selv kan “fremkalde” i et eller andet konverteringsprogram.

Vi ved godt, at mange kameraer også tilbyder billeder gemt i TIFF formatet (uden tab)! Formatet glider tilsyneladende stille og roligt ud i de nye kameraer og flere fabrikanter har simpelt hen fravalgt formatet, fordi filerne bliver alt for store og uhåndterlige. Hvorfor belemre brugeren med en mulighed, som alligevel ikke bruges til noget fornuftigt.

I den forbindelse vil vi lige nævne, at flaskehalsen i de digitale kameraer er skrivehastigheden til hukommelseskortet og kun meget sjældent selve billedbehandlingen. Det forklarer hvorfor det er hurtigere først at bearbejde de rå data (som svarer til en RAW fil) og komprimere resultatet til et mindre JPG billede, inden der skrives til hukommelseskortet.

De rå data fylder ret meget og bruger derfor betydelig mere plads på hukommelseskortet end et komprimeret JPG billede. Alt andet lige, så opleves kameraets hastighed, på grund af RAW filens størrelse, som meget langsom. En stor bufferhukommelse i kameraet kan afhjælpe problemet i første omgang, men når bufferen er fyldt op og der ikke er mere plads, så skal optagelserne nødvendigvis gemmes på hukommelseskortet, og så kører det hele langsomt igen i en vis tid, så længe skriveriet til hukommelseskortet står på.

HAR DU STYR PÅ: Hvordan du gør dine billeder skarpere? 

RAW FORMATET

RAW formatet kræver naturligvis også, at vi har en computer til rådighed, og den nødvendige tid og lyst til billedbehandlingen. Ønsker vi maksimal indflydelse på billedresultatet kommer vi dog ikke uden om RAW filen.

RAW filen indeholder, som ordet selv siger, de rå ubehandlede og fuldstændig lineære billeddata (lysværdier), taget direkte fra kameraets CCD. RAW filen har, af praktiske årsager, fået vedhæftet div. oplysninger om farvetemperatur, tid, blænde og den slags, så vi kan genskabe et korrekt billede, når filen “fremkaldes”. Oplysninger er dog ikke absolut nødvendige for at kunne ” fremkalde” et perfekt billede, men hjælper RAW konverteren til hurtigere at nå et korrekt resultat.

Spørgsmålet drejer sig ikke om, hvorvidt JPG eller RAW er bedst, men i stedet for om kameraet eller et selvstændigt program på den stationære computer er bedst til at “fremkalde” et givent billede ud fra de samme rå data?

BILLEDER PÅ PRINT

I det følgende har vi sammenlignet en bestemt optagelse på henholdsvis vores monitor og printet ud på papir. 

Vi har fået fremstillet 2 print af det samme billede fra henholdsvis en JPG fil og fra en RAW fil. JPG udgaven har vi direkte fra kameraet. RAW filen stammer fra samme optagelse og er efterfølgende “fremkaldt” i RawShooter.

Der var stor forskel, når vi sammenlignede de 2 billedfiler på vores kalibrerede monitor.

Er der lige så stor forskel mellem de 2 print, og hvor stor er forskellen egentlig fra skærm til print?

Det er spørgsmålene vi stiller i denne artikel!

Der var engang da vi fotograferede analogt og hvor en lille lup var alt hvad vi havde brug for, for at få klarlagt om negativet eller diapositivet nu også var tilstrækkelig skarpt og fri for korn.

I dag nøjes vi ikke med det. Et par museklik og vi kan studere det digitale billede i en kæmpeforstørrelse på skærmen og ganske nøje granske skarphed, vignettering, billedstøj, kromatisk aberration, purple fringning, artefakt og aliasing effekter osv.

SPÆNDENDE ARTIKEL: Fra RAW fil til print

De fleste af ovenstående billedproblemer har konstruktionsmæssige årsager, og ikke kun kameraproducenterne kæmper med dem, det gør vi digitale fotografer også. Ved de små billedprint skal billedfejlene imidlertid være store før de virkelig generer! 

Skal der interpoleres, så skal vi selv gøre det på grundlag af et digitalt billede, som helst ikke tidligere er blevet manipuleret alt for meget. Så kan vi selv sammenligne og ud fra sammenligningen afgøre om resultatet står mål med anstrengelserne og om der er tale om en reel forbedring.